اجاره واحد ها

تعداد معدودی در همکف با شرایط اکازیون برای اجاره آماده است. خواهشمندیم متقاضیان با دفتر فروش تماس حاصل نمایند.